Centrum pre liečbu drogových závistlostí

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Informácie pre pacienta a pre príbuzných pred prijatím na ústavnú protialkoholickú liečbu

Základom liečby je liečebno – režimový program, v ktorom sa pacient zaväzuje spĺňať určité kritéria liečby. Preto žiadame aj príbuzných, aby rešpektovali pokyny pracovníkov, čo uľahčí spoluprácu, liečbu a predovšetkým pomôže Vám a vašim príbuzným.

 • U mimorajónnych pacientov je potrebné pred nástupom na špecializovanú liečbu, ak to stav vyžaduje /čo posúdi psychiater / absolvovať detoxifikačnú liečbu v spáde.
 • V deň nástupu na liečbu sa dostavte v sprievode príbuzného do 13:00 hod., v opačnom prípade pacient nemusí byť prijatý.
 • So sebou doniesť zdravotnú dokumentáciu a psychiatrické vyšetrenie na základe, ktorého bol odporúčaný na ústavnú protialkoholickú liečbu. Ak sa pacient lieči na nejaké závažné telesné ochorenia aj potvrdenie príslušného odborníka, že jeho stav je po telesnej stránke stabilizovaný a je schopný absolvovať protialkoholickú liečbu.
 • Pred nástupom na ústavnú liečbu absolvuje vyšetrenie u obvodného lekára formou preventívnej prehliadky, absolvuje ošetrenie chrupu u stomatológa a očného lekára ak je to potrebné. Pokiaľ užíva pravidelne lieky, prinesie si ich so sebou na celú dobu liečenia.
 • Lieky, cennosti, finančné prostriedky pre pacienta je potrebné odovzdať do úschovy zdravotníckemu personálu. Zbytočne cenné veci a veľké sumy peňazí sa neodporúčajú.
 • Pacient si môže doniesť mobilný telefón, ktorý však pri príjme odovzdá a telefonuje len v určený čas počas dňa. Notebooky sa môžu používať len vo výnimočných prípadoch po dohovore s lekárom a podľa jeho zváženia len vo vymedzenom čase a na vlastnú zodpovednosť. Nebezpečné a ostré predmety sú zakázané.
 • Je potrebné vedieť dôležité adresy – obvodného ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo Úradu práce a odboru sociálnych vecí.
 • Pacient si donesie zošity (cca 2 kusy – malý a veľký linajkový) a písacie potreby.
 • Potrebné je doniesť si veci dennej potreby – hygienické potreby, kozmetiku, hrnček alebo pohár, lyžičku, pohodlné domáce oblečenie, pyžamo, športové oblečenie na terénnu terapiu, obuv na dnu aj von, oblečenie prispôsobiť ročnému obdobiu.
 • Pri príjme, alebo návštevou je povolené pacientovi doniesť kávu, nealkoholické nápoje. Zakázané sú energetické nápoje, sladkosti s príchuťou alkoholu, nealkoholické nápoje ako vinea, lieky na voľný predaj ( iba po dohovore s lekárom), ústna voda s alkoholom.
 • U fajčiarov je povolené fajčenie iba vo vymedzenom čase a priestore. Cigarety je nutné pri prijatí odovzdať personálu. Neodovzdanie a ich nájdenie, alebo fajčenie mimo vyhradené priestory je považované za porušenie liečebného režimu s následnými možnými sankciami.
 • Dňom ukončenia hospitalizácie je 71 deň (ukončený 10 týždeň), kedy je liečba uzavretá rozborom záverečného elaborátu za prítomnosti rodinných príslušníkov, alebo najbližších.

Niektoré zásady režimovej liečby

Liečba trvá 10 týždňov. Deň odchodu je 71. deň hospitalizácie.

 • Návštevy príbuzných sú možné počas návštevných hodín. Ak príde návšteva mimo tohto času, nemusí byť umožnená.
 • Pacient má nárok na dve víkendové priepustky. Podmienkou udelenia priepustky je ukončený piaty týždeň hospitalizácie, napísanie a odovzdanie životopisu a riadne plnenie si ostatných povinností. V prípade nesplnenia si týchto povinností môže byť pacientovi priepustka zamietnutá.
 • Počas priepustky nesmie pacient užívať neordinované lieky, alkohol, drogy. Po priepustke odovzdáva moč na toxikologické vyšetrenie. V prípade pozitívneho nálezu v moči, môže byť pacient predčasne prepustený z liečby.
 • Počas hospitalizácie platí zákaz vedenia motorového vozidla
 • Úmyselné poškodenie alebo zničenie inventáru CPLDZ musí pacient uhradiť v plnej výške.

Ďakujeme Vám, že dodržiavate uvedené pokyny, uľahčujete tak tým vzájomnú spoluprácu a liečbu.

Naši partneri