Jednodňova zdravotná starostlivosť ORL

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Vedúci lekár MUDr. Miroslav Obtulovič, PhD.
Lekári MUDr. Milan Pariža
 

MUDr. Marta Garbiarová

MUDr. Denisa Paulechová

MUDr. Žaneta Bučková

Manažérka pre dennú smenu Regina Medvecká
Inštrumentárka Mgr. Iveta Tlachová
Telefón 043/5307 274
Mail orl@nsptrstena.sk 

Jednodňová zdravotná starostlivosť sa poskytuje pacientom, ktorých liečba vyžaduje krátkodobú hospitalizáciu zvyčajne v trvaní 24 hodín alebo v závislosti od ich zdravotného stavu. Rozsah poskytovanej starostlivosti je daný zmluvným rozsahom jednotlivých zdravotných poisťovní. Podľa zákona NR SR č.578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve sa týmto spôsobom upravuje poskytovanie diagnostických, liečebných a operačných výkonov. V roku 2011 boli niektoré ORL oddelenia okresných nemocníc SR transformované na pracoviská Jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS).

V rámci odboru ORL (ušné, nosové, krčné) najčastejšími chirurgickými výkonmi sú operácie nosovej mandle (adenoidných vegetácií) u detí, operácie podnebných (krčných) mandlí, operácie nosovej priehradky, chronických zápalov nosa a prínosových dutín, hlasiviek, operácie odstávajúcich ušníc. Vykonávajú sa aj operácie stredného ucha a slinných žliaz. Uvedené operácie sa vykonávajú v celkovej ale aj v miestnej anestéze a vyžadujú si niekoľkohodinový pooperačný režim z pohľadu anesteziológa. Z pohľadu chirurga – otorinolaryngológa je nevyhnutná ústavná starostlivosť v trvaní 10 - 48 hodín v závislosti od náročnosti operačného zákroku.

Chirurgické výkony vykonávané v ORL JZS

adenotómia – odstránenie zväčšenej nosohltanovej mandle endoskopickou technikou v celkovej
anestézii,
tonzilotómia – operačné zmenšenie podnebných mandlí v celkovej anestézii,
septoplastika - operácie nosovej priehradky
FESS (funkčná endoskopická operácia dutín) operácie prinosových dutín a nosových polypov
aurikuloplastika – operácia odstávajúcich ušníc v lokálnej a celkovej anestézii,
myringoplastika - plastika blanky bubienka
tympanoplastika – operácia stredného ucha s rekonštrukciou sluchových kostičiek
stapedoplastika - operácia sluchových kostičiek
frenuloplastika – operačné odstránenie skrátenej podjazykovej uzdičky v celkovej anestézii,
uvuloplastika – plastika podnebia pri chrápaní ( aj rádiofrekvenčná RIFTT)
laryngomikrochirurgia – odstraňovanie novotvarov z hlasivkových väzov
exstirpácie malých tumorov na tvári a krku
exstirpácie slinných žliaz, extrakcia kameňa vývodu sl.žľazy
chirurgické výkony súvisiace s liečbou chrápania

Výhody pre pacientov:

  • na termín operácie pacient prichádza ráno v deň operácie
  • jednodňová zdravotná ORL starostlivosť sa poskytuje v priestoroch HONsP Trstená, čo umožňuje v prípade potreby pacientovi poskytnúť aj iné špecializované úkony (ARO, interné, krvné odbery v nočných hodinách), čím je zabezpečená kvalitnejšia pooperačná starostlivosť.

Upozorňujeme rodičov detí a dospelých aby si na oddelenie priniesli vlastné jedlo.
Poplatok za jednu noc, ktorú rodič strávi na ORL JZS je 3.30 eura.

Radi odpovieme na vaše otázky, prípadné komentáre.
Budeme sa snažiť vám vyhovieť a poskytnúť čo najpresnejšie informácie a zdravotnú starostlivosť

Harmonogram ORL JZS Trstená

  • Pondelok chirurgické zákroky v celkovej anestéze
  • Utorok chirurgické zákroky v celkovej anestéze, prepúšťanie pacientov po operáciách
  • Streda chirurgické zákroky v celkovej anestéze , prepúšťanie pacientov po operáciách, konziliárne vyšetrenia
  • Štvrtok chirurgické zákroky v lokálnej anestéze, kontroly a ambulantné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia
  • Piatok chirurgické zákroky v lokálnej anestéze, kontroly a ambulantné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia

Naši partneri