Interné oddelenie

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Martina Murínová
špecializácia v šp. odboroch: vnútorné lekárstvo, urgentná medicína
Zástupca primára MUDr. Andrea Skovajsová
Lekári MUDr. Lucia Zubrická
MUDr. Miriam Münnich
MUDr. Jakub Šiška
MUDr. Nina Glombová
MUDr. Barbora Trabalková
MUDr. Veronika Vošková Gemeľová
            Nataliia Brovdi - lekár
MUDr. Michaela Majdová
MUDr. Andrej Gostík
MUDr. Natália Bjelaková
MUDr. Alexandra Zaťková
MUDr. Mária Kozáková
MUDr. Martina Martinkovičová
Vedúca sestra Andrea Pišútová
Odborný garant pre oš. starostlivosť Mgr.Martina Harmatová
Telefón    Primár: 043 5307 212
Vedúca sestra: 043 5307 377
Oddelenie muži: 043 5307 213
Oddelenie ženy: 043 5307 352
JIS: 043 5307 246
E-mail interne@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 40 + 6 JIS

Interné oddelenie

patrí k základným lôžkovým oddeleniam našej nemocnice. V spolupráci s odbornými ambulanciami a pomocnými vyšetrovacími zložkami zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre široké spektrum pacientov s internými ochoreniami. Využívame pritom najnovšie poznatky medicínskej praxe a veľmi úzko spolupracujeme i s vyššími odbornými pracoviskami. Medzi našimi pacientmi nechýbajú i tí, pre ktorých absentujú príslušné lôžkové oddelenia nemocnice, hlavné pľúcne, kožné či infekčné oddelenie, ale i urologickí a onkologickí pacienti.

Členenie interného oddelenia:

  • JIS interného oddelenia 6 lôžok
  • Interné oddelenie muži 20 lôžok
  • Interné oddelenie ženy 20 lôžok

Súčasťou interného oddelenia sú:

  • Interná ambulancia
  • Ambulancia funkčnej diagnostiky

Na modernej, kompletne vybavenej JIS zabezpečujeme komplexnú intenzívnu starostlivosť u pacientov s ohrozením vitálnych funkcií, závažnými poruchami srdcového rytmu, respiračnými a metabolickými ochoreniami, ale i plánované elektrické kardioverzie. Vybavenie nám umožňuje vykonávať i invazívne výkony kanyláciu veľkých ciev, dočasnú externú kardiostimuláciu, punkcie telesných dutín pod kontrolou prenosného ultrazvukového prístroja, dočasnú NIV a UPV na transportom ventilátore Hamilton. Moderne zariadená JIS umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni súčasnej doby a zároveň je dôstojným prostredím pre pacientov s akútnymi život ohrozujúcimi ochoreniami. Na lôžkovom odd. čakajú pacientov novo vymaľované izby a ochotný personál s profesionálnym, ale zároveň ľudským prístupom. Je možnosť využitia i nadštandardnej izby s kompletným hygienickým zariadením a televízorom. V prípade potreby izolácie pacienta s infekčným ochorením, je k dispozícii aj separačná izba s vlastným sociálnym zariadením.

Interná ambulancia je umiestnená v priestoroch novovybudovaného Urgentného príjmu. Zabezpečuje 24 hodinové komplexné interné vyšetrenia, vrátane konziliárnej činnosti pre všetky oddelenia našej nemocnice. Zároveň funguje ako ambulancia Urgentného príjmu, kde sú preberaní pacienti od ZZS s ochoreniami vnútorných orgánov a následne ošetrený, sledovaný na expektačných lôžkach a v prípade potreby hospitalizovaný na niektorom z oddelení našej nemocnice príp. transportovaný do iného zariadenia, alebo prepustený domov po stabilizácii zdravotného stavu.

Ambulancia funkčnej diagnostiky je zameraná na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení. Do spektra jej vyšetrovacích metód patrí:

  • záťažová bicyklová ergometria
  • 24 hod. Holterovské monitorovanie EKG
  • 24 hodinové Holterovské monitorovanie TK

Na internom oddelení pracuje mladý kolektív ambicióznych, ochotných a empatických lekárov, ktorí pod dohľadom starších kolegov sú zárukou pre vysoko profesionálne poskytovanie odbornej lekárskej starostlivosti pre všetkých našich pacientov. Vedenie nemocnice v spolupráci so svojom svojím zriaďovateľom ŽSK venuje veľkú pozornosť rozvoju služieb vnútorného lekárstva v regióne.

Naši partneri