Interné

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Martina Murínová
Zástupca primára MUDr.Andrea Skovajsová
Vedúca sestra Andrea Pišútová, v poverení
Odborný garant pre oš.starostlivosť Mgr.Martina Harmatová
Telefón    043 / 5307 213
E-mail interne@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 40 + 6 JIS

Interné oddelenie

patrí k základným lôžkovým oddeleniam našej nemocnice. V spolupráci z odbornými ambulanciami a pomocnými vyšetrovacími zložkami zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre široké spektrum pacientov z internými ochoreniami. Využívame pritom najnovšie poznatky medicínskej praxe a veľmi úzko spolupracujeme i s vyššími odbornými pracoviskami. Medzi našimi pacientmi nechýbajú i tí, pre ktorých absentujú príslušné lôžkové oddelenia nemocnice, hlavné pľúcne, kožné či infekčné oddelenie, ale i urologickí a onkologickí pacienti.

Členenie interného oddelenia:

  • JIS interného oddelenia 6 lôžok
  • Interné oddelenie muži 20 lôžok
  • Interné oddelenie ženy 20 lôžok

Súčasťou interného oddelenia sú:

  • Interná ambulancia
  • Ambulancia funkčnej diagnostiky

Na modernej, kompletne vybavenej JIS, ktorá bola daná do užívania v septembri 2016, zabezpečujeme komplexnú intenzívnu starostlivosť u pacientov z ohrozením vitálnych funkcií, závažnými poruchami srdcového rytmu, respiračnými a metabolickými ochoreniami, ale i plánované elektrické kardioverzie. Vybavenie nám umožňuje vykonávať i invazívne výkony - kanyláciu veľkých ciev, dočasnú externú kardiostimuláciu, punkcie telesných dutín pod kontrolou prenosného ultrazvukového prístroja, dočasnú NIV a UPV na transportom ventilátore Hamilton. Moderne zariadená JIS umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni súčasnej doby a zároveň je dôstojným prostredím pre pacientov s akútnymi život ohrozujúcimi ochoreniami.
Na lôžkovom odd. čakajú pacientov novo vymaľované izby a ochotný personál s profesionálnym, ale zároveň ľudským prístupom. Je možnosť využitia i nadštandartnej izby s kompletným hygienickým zariadením a televízorom. V prípade potreby izolácie pacienta s infekčným ochorením, je k dispozícii aj separačná izba s vlastným sociálnym zariadením.

Interná ambulancia je umiestnená v priestoroch novovybudovaného Urgentného príjmu. Zabezpečuje 24 hodinové komplexné interné vyšetrenia, vrátane konziliárnej činnosti pre všetky oddelenia našej nemocnice. Zároveň funguje ako ambulancia Urgentného príjmu, kde sú preberaní pacienti od ZZS s ochoreniami vnútorných orgánov a následne ošetrený, sledovaný na expektačných lôžkach a v prípade potreby hospitalizovaný na niektorom z oddelení Našej nemocnice, alebo transportovaný do iného zariadenia, alebo prepustený domov po stabilizácii zdravotného stavu.

Ambulancia funkčnej diagnostiky je zameraná na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení. Do spektra jej vyšetrovacích metód patrí:

  • záťažová bicyklová ergometria
  • 24 hod. Holterovské monitorovanie ekg
  • 24 hodinové Holterovské monitorovanie TK

Na internom oddelení pracuje mladý kolektív ambicióznych, ochotných a empatických lekárov, ktorí pod dohľadom starších kolegov sú zárukou pre vysoko profesionálne poskytovanie odbornej lekárskej starostlivosti pre všetkých našich pacientov. Vedenie nemocnice v spolupráci so svojom svojím zriaďovateľom - ŽSK - venuje veľkú pozornosť rozvoju služieb vnútorného lekárstva v regióne.

Naši partneri