Aktuality

bodky

06.10.2016 Modernizácia nemocnice 10.2016

.

Trstená 10.2016   
 

Dňa 05. 09. 2016 sa uskutoční slávnostné odovzdanie do užívania Jednotky intenzívnej starostlivosti  (JIS) oddelenia vnútorného lekárstva HNsP Trstená.  Rekonštrukcia pôvodných ambulantných priestorov oddelenia vnútorného lekárstva na JIS bola zahájená v 2/2016. Novozriadená JIS predstavuje modernú ošetrovaciu jednotku s kapacitou  8 lôžok, z toho 2 intermediálne, s moderným prístrojovým a technickým vybavením, čím  prispejeme ku skvalitneniu intenzívnej zdravotnej starostlivosti pacientom spádovej oblasti HNsP.

Modernizácia HNsP Trstená pokračuje realizáciou novostavby „Urgentného príjmu“, ktorá bola zahájená 01. 08. 2016 s predpokladaným termínom odovzdania február 2017. Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v areáli  Hornooravskej NsP v Trstenej ako samostatný objekt s komunikačným napojením na existujúci hlavný pavilón a  OAIM. Urgentný príjem bude slúžiť na zabezpečenie a poskytnutie neodkladnej zdravtonej starostlivosti všetkým osobám v kritickom stave t.j. osobám, ktoré sú postihnuté úrazom, neúrazovou náhlou poruchou zdravia alebo náhlym zhoršením iného ochorenia. Novinkou urgentu bude aj takzvaná triáž, teda triedenie pacientov. O tom, kedy sa pacient dostane na vyšetrenie, nebude rozhodovať čas, kedy prišiel, ale to, ako vážny je jeho zdravotný stav.  

 

 

Naši partneri