Aktuality

bodky

22.12.2023 Nové polohovateľné elektrické postele

Záver roka v našej nemocnici sme ukončili investíciou do polohovateľných, elektrických postelí pre našich pacientov.
Pristúpili sme k obnove a výmene lôžok na oddeleniach: interné, chirurgia a paliatíva, kde bolo zakúpených 28 nových postelí.
9 ks postelí financoval Žilinský samosprávny kraj, ostatných 19 ks bolo uhradených z vlastných zdrojov nemocnice.

Naši partneri