Aktuality

bodky

23.10.2019 Poďakovanie detského oddelenia

Trstená 23.10.2019


Detské oddelenie HNsP Trstená veľmi pekne ďakuje Gorilla Gymu a prenajateauta.sk za štedrý sponzorský dar vo forme finančného výťažku z futbalového turnaja neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutočnil dňa 31.8.2019 v Tvrdošíne.....
Tento finančný dar naše oddelenie plánuje využiť na obohatenie prístrojového vybavenia čo prispeje k zvýšeniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti o našich malých pacientov. Veľmi oceňujeme, že sa v dnešnej hektickej dobe podarilo zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo vyzbierať finančný príspevok na zveľadenie prostredia, v ktorom sa snažíme pomáhať chorým deťom a ich rodičom.
Detské oddelenie sa nachádza v novej zrekonštruovanej budove v rámci areálu nemocnice. Izby pre pacientov aj matky sú moderne vybavené, mamičky sú hospitalizované zväčša na lôžkach pri deťoch. Máme k dispozícii niekoľko nadštandardných izieb, kde sú mamičky s deťmi sami a majú k dispozícii vlastné sociálne zariadenie a chladničku. V prípade, že nemáme voľné lôžka pri deťoch, poskytujeme matkám lôžka na spoločnej izbe pre matky.
Detské oddelenie HNsP Trstená poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom od 0-19 rokov a skladá sa z Oddelenia malých detí ( do 3 rokov), z Oddelenia veľkých detí ( nad 3 roky) a Jednotky intenzívnej starostlivosti, kde hospitalizujeme vážnejšie prípady s nutnosťou monitorovania životných funkcií. Práve tu sa snažíme o zabezpečenie moderných prístrojov- infúzne pumpy, monitory, snímače kyslíkovej saturácie, ktoré sú finančne náročné, preto nám akákoľvek forma podpory veľmi pomôže a vopred za ňu ďakujeme.

Naši partneri