Aktuality

bodky

20.09.2020 Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých a paliatívneho oddelenia

16.11.2020

V rámci modernizácie a obnovy jestvujúcich priestorov oddelení HNsP sme pokračovali rozsiahlou rekonštrukciou chronického pavilónu, ktorý bol daný do prevádzky v roku 1995. Rekonštrukčné práce prebehli v troch etapách na oddelení dlhodobo chorých a paliatívnom oddelení, ktorých celkové náklady dosiahli výšku 415 824,- EUR s DPH. Celú túto investičnú akciu sme financovali zo zdrojov nášho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja.
Prvá etapa stavebných prác pozostávala z kompletnej rekonštrukcie sociálnych zariadení na obidvoch oddeleniach a výmeny okien na celej budove chronického pavilónu s osadením vnútorných okenných parapet.
V druhej etape sme postupne vymenili podlahu na všetkých izbách pre pacientov , v denných miestnostiach a na chodbách na obidvoch poschodiach. Opotrebované a poškodené linoleové podlahy sme vymenili za živicové liate podlahy, ktoré sú pre zdravie nezávadné, pružnejšie a odolné voči opotrebeniu.
Prvá a druhá etapa prác bola realizovaná v období november 2017 až december 2018 v celkovej výške 203 548,- EUR s DPH.
Posledná tretia etapa modernizácie prebiehala v období november 2019 až júl 2020. V snahe zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy sme zateplili celý chronický pavilón s osadením vonkajších okenných parapet a obnovili všetky balkónové priestory. Stavebné práce tretej etapy boli vo výške 212 276,- EUR s DPH.

Naši partneri