Aktuality

bodky

22.11.2022 Výberové konanie na pozíciu referent na oddelenie zdravotníckej štatistiky

Riaditeľ Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície :

 

Samostatný odborný referent oddelenia zdravotníckych informácií a štatistiky

Kvalifikačné predpoklady: Ukončené USO

Prax: 5 rokov

Náplň práce:

  • Evidencia hospitalizovaných pacientov v nemocničnom informačnom systéme
  • Overovanie poistenia hospitalizovaných pacientov v zdravotných poisťovniach
  • Nahlasovanie a zabezpečovanie akútnej a plánovanej zdravotnej starostlivosti za hospitalizovaných pacientov cez elektronické pobočky zdravotných poisťovní
  • Zabezpečovanie chodu lekárskej knižnice

Ďalšie požiadavky:

Ovládanie MS Office, MS Excel, MS Word a užívateľských programov na oddelení

Zoznam požadovaných dokladov:

Prihláška do výberového konania, profesijný životopis, prehľad o praxi, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, kópia dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona  o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Termín podávania prihlášok: do 28.11.2022

 

Adresa:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
ul. Mieru 549/16, personálne oddelenie
Trstená 028 01

Ďalšie informácie:

Personálne oddelenie HNsP Trstená t. č. 043/5307400

Naši partneri