Aktuality

bodky

26.11.2021 Vyšetrenie protilátok (IgG) COVID-19 pre samoplatcov

Vyšetrenie protilátok (IgG) COVID-19 pre samoplatcov

Oddelenie klinickej biochémie –BLOK C (pri garážach) , vchod C2 na poschodí

CENA za vyšetrenie: 15,- €, cena za odber venóznej krvi:  3,- €

ODBER: venóznej krvi v laboratóriu cez pracovné dni: pondelok – piatok (7:00-13:30 hod)

PLATBA: v hotovosti v laboratóriu

VÝSLEDKY: možné zaslať e-mailom, alebo si ich osobne vyzdvihnúť v laboratóriu

 

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Deti vo veku od 15 rokov len v sprievode zákonného zástupcu.

 

Bližšie informácie na tel.čísle: 043/5307288

 

Naši partneri