Aktuality

bodky

17.05.2023 AG testovanie pre verejnosť

HNsP poskytuje aj naďalej testovanie Ag testami.

HNsP Trstená poskytuje aj naďalej testovanie AG a PCR testami v priestoroch vrátnice.
Testuje sa len v stredu v čase od 7:00 -10:00.

Cena za vykonanie AG testu je 8 EUR.
PCR test u osôb do 60 rokov len u indikovaných osôb s výmenným lístkom, osoby nad 60 rokov výmenný lístok nepotrebujú.

 

Naši partneri