Aktuality

bodky

28.01.2020 Finančný dar od poisťovne Dôvera

Trstená 28.01.2020

 

Zdravotná poisťovňa Dôvera v snahe podporovať aktivity smerujúce k zlepšeniu podmienok v slovenskom zdravotníctve poskytla grant pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená vo výške 10 100,- EUR. Poskytnutý finančný dar je určený na vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov interného a chirurgického oddelenia v HNsP Trstená. 

V súčasnosti prebieha realizácia projektového zámeru, ktorá pozostáva z drobných stavebných úprav súčasných priestorov, určených na vytvorenie oddychovej zóny na daných oddeleniach a obstarania materiálno – technického vybavenia.

Naši partneri