Aktuality

bodky

30.11.2023 Gastroenterologická ambulancia

HNsP Trstená pristúpila k ďalšiemu zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov spádovej oblasti. Z vlastných zdrojov zrekonštruovala a zazmluvnila gastroenterologickú ambulanciu pre našich pacientov, kde bude poskytovaná zdravotná starostlivosť na najvyššej úrovni, k čomu prispela celková rekonštrukcia priestorov, ako aj nové materiálno-technické vybavenie.

Naši partneri