Aktuality

bodky

14.07.2016 Najlepšie pôrodnice na Slovensku 14.07.2016

Pôrodnica v HNsP Trstená bola vyhodnotená ako najlepšia vo svojej kategórii v expertnom hodnotení odborných parametrov - získala 1. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 3 mieste.

Trstená 14.07.2016

Health Policy Institute v spolupráci s portálom rodinka.sk 13. júla 2016 vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za rok 2015. Hodnotenie pozostávalo z častí - expertné hodnotenie, hodnotenie služieb, hodnotenie mamičiek a celkové hodnotenie.

Pôrodnica v HNsP Trstená bola vyhodnotená ako najlepšia vo svojej kategórii v expertnom hodnotení odborných parametrov - získala 1. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 3 mieste.

V rámci expertného hodnotenia sa odborníci zamerali najmä na dostatok personálu, vybavenie pôrodníc, pôrodných lôžok a pod. Hodnotili tiež frekvenciu využívania cisárskych rezov, ktoré pre rodičku predstavujú zvýšené riziko komplikácií, či na frekvenciu nástrihov hrádze.
Umiestnenie dosiahnuté v tomto hodnotení poukazuje na skutočnosť, že pri poskytovaní odbornej starostlivosti pre naše mamičky a novorodencov dosahujeme vo svojej kategórii najvyššiu úroveň, zdravie mamičky a dieťatka je pre nás prvoradé.
Umiestnenie je ocením práce kolektívu pôrodníckeho oddelenia, ktorý sa ju snaží vykonávať na čo najvyššej odbornej úrovni, neustále ju vylepšovať a byť v súlade s najnovšími trendmi diagnostiky a liečby.

Naši partneri