Aktuality

bodky

09.12.2015 Skúsenosti z gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia našej nemocnice v zahraničnej publikácii

Trstená 09.12.2015
 

V americkom nakladateľstve Nova Science Publishers, Inc. New York bola v septembri 2015 vydaná knižná publikácia "Psychoneurocybernetic Conquest of Carcinogenesis and Cancers". Autorom publikácie je významná osobnosť vo svete medicíny, poľský lekár prof. Rudolf Klimek, M.D., DrSc., Dr.h.c.. Jednými zo spoluautorov sú aj zamestnanci našej nemocnice, MUDr. Marian Tholt, primár GPO a MUDr. Ľubomíra Pániková, zástupkyňa primára GPO.

Kniha je určená odbornej i laickej verejnosti, predovšetkým tým, ktorí sa chcú dozvedieť o najnovších poznatkoch o príčinách onkologických a iných ochorení v oblasti gynekológie a pôrodníctva, ich prevencii a najmodernejších liečebných terapiách. MUDr. Tholt a MUDr. Pániková uvádzajú svoje dlhoročné odborné skúsenosti v 3. kapitole, a zároveň ich dopĺňajú získanými štatistickými údajmi.

Naši partneri