Aktuality

bodky

16.02.2017 Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí“ Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Realizácia mikroprojektu, ktorého celková predpokladaná hodnota je 20 860 EUR, bude spočívať v 2 aktivitách organizovaných v priebehu roka 2017:

  •  2 dňový kongres pre lekárov na tému „Inovatívne trendy v chirurgii“
  •  1 dňový seminárna tému „Náhle príhody brušné“

Na realizácii projektu sa budú podieľať: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín a Podhalanski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II w Nowym Targu.
Cieľom je zvýšenie odbornosti, vzájomná výmena odborných vedomostí a skúseností zdravotníckych pracovníkov - lekárov v odbore chirurgia. Vzájomná výmena informácií medzi slovenskými a poľskými lekármi by mala priniesť i nové pohľady na riešenie súčasných problémov v zdravotníctve. Ďalším prínosom bude vytváranie a posilňovanie kontaktov medzi slovenskými a poľskými zdravotníckymi pracovníkmi v pohraničnej oblasti.

Bližšie informácie o uvedenom projekte budú postupne aktualizované na našej stránke v časti "Odborná verejnosť"
 

Naši partneri