Aktuality

bodky

23.02.2017 Vyjadrenie Hornooravskej nemocnice v Trstenej a Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne k medzinárodnému lekárskemu kongresu

23.2.2017

 V dňoch 9. až 10. februára 2017 zrealizovali Hornooravská a Dolnooravská nemocnica unikátny medzinárodný kongres „Laparoskopické operácie tráviaceho traktu“. Na podujatí prednieslo odborné príspevky viac ako 30 prednášajúcich a zúčastnilo sa ho približne 200 uznávaných domácich i zahraničných odborníkov. Vďaka konferencii mali lekári možnosť získať inovatívne vedomosti o nových trendoch v oblasti laparoskopie a taktiež diskutovať o svojich skúsenostiach v cezhraničnom ponímaní, čím sa starajú o neustále zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia.

Je preto zarážajúce, že aj napriek tomu denník SME prezentoval toto sympózium ako voľnočasové podujatie len kvôli chybe jednotlivca pri zverejnení pozvánky. V súvislosti s chybným zverejnením DNsP vyvodila osobnú zodpovednosť a prijala opatrenie postihujúce pracovníka, ktorého chybou došlo k vzniknutej situácii. Táto skutočnosť však nemala žiadny vplyv na profesionálny priebeh celého podujatia.

Denník SME s úmyslom podsúvať zavádzajúce informácie zároveň zakomponoval do svojho článku aj účelovo vymyslené prepojenie s farmaceutickými firmami. Dôrazne odmietame akékoľvek spájanie s kongresmi týchto spoločností, ktoré sú obsahom i cieľom diametrálne odlišné. Sympózium v Dolnom Kubíne bolo zorganizované na vysoko odbornej a profesionálnej úrovni za účasti významných špecialistov chirurgie zo Slovenska a Poľska, a nie zástupcov farmaceutických firiem.

Naši partneri